Λίγα λόγια από τον κ. Γιώργο Μ. Λεπτό
Αγαπητοί μέτοχοι και επενδυτές,Η ΠΑΝΔΩΡΑ είναι ένα τεράστιο Συγκρότημα Εταιρειών που δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στους τομείς ανάπτυξης γης, ακινήτων και τουρισμού.

Αυτή τη στιγμή η ΠΑΝΔΩΡΑ εκτελεί, εκτός από τα δικά της έργα και μερικά από τα κυριότερα και σημαντικότερα αναπτυξιακά έργα του ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΠΤΟΣ – έργα που με τη συμπλήρωση τους αναμένεται να υπερβαίνουν σε αξία τα 250 εκατομμύρια λίρες.

Η ΠΑΝΔΩΡΑ είναι μια μοναδική εταιρεία, με ένα τεράστιο εύρος και μέγεθος δραστηριοτήτων, γι’ αυτό και κατατάσσεται στο ΧΑΚ στην κατηγορία των ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Πιστεύουμε πως η συνέπεια και η υπευθυνότητα του ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΠΤΟΣ σε συνδυασμό με την ορθή στρατηγική που χαράχθηκε αποτελούν εχέγγυο επιτυχίας για την ΠΑΝΔΩΡΑ η πορεία και προοπτική της οποίας προδιαγράφεται χωρίς υπερβολή, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ.Γιώργος Μ. Λεπτός
Εκτελεστικός Πρόεδρος

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2010