Λίγα λόγια από τον κ. Γιώργο Μ. Λεπτό
Αγαπητοί μέτοχοι και επενδυτές, 

Η ΠΑΝΔΩΡΑ είναι ένα τεράστιο Συγκρότημα Εταιρειών που δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στους τομείς ανάπτυξης γης, ακινήτων και τουρισμού.

Αυτή τη στιγμή η ΠΑΝΔΩΡΑ εκτελεί, εκτός από τα δικά της έργα και μερικά από τα κυριότερα και σημαντικότερα αναπτυξιακά έργα του ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΠΤΟΣ – έργα που με τη συμπλήρωση τους αναμένεται να υπερβαίνουν σε αξία τα 250 εκατομμύρια λίρες.

Η ΠΑΝΔΩΡΑ είναι μια μοναδική εταιρεία, με ένα τεράστιο εύρος και μέγεθος δραστηριοτήτων, γι’ αυτό και κατατάσσεται στο ΧΑΚ στην κατηγορία των ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Πιστεύουμε πως η συνέπεια και η υπευθυνότητα του ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΠΤΟΣ σε συνδυασμό με την ορθή στρατηγική που χαράχθηκε αποτελούν εχέγγυο επιτυχίας για την ΠΑΝΔΩΡΑ η πορεία και προοπτική της οποίας προδιαγράφεται χωρίς υπερβολή, ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ. 

Γιώργος Μ. Λεπτός
Εκτελεστικός Πρόεδρος

 

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2010