ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ / ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Πέραν των εκτεταμένων εργασιών που διεξάγονται από τις θυγατρικές της εταιρείες, η ΠΑΝΔΩΡΑ συνεχίζει σημαντικό μέρος των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων του ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΠΤΟΣ στον Τομέα των Ακινήτων με έργα που υπερβαίνουν το ποσό των 250 εκ. Λιρών.

Η ΠΑΝΔΩΡΑ είναι ιδιοκτήτης πέραν των 1300 σκαλών προνομιακής γης που αγοράσθηκε από ειδικούς με μακρά πείρα, σε χρόνο που οι τιμές της γης ήταν μειωμένες και σε περιοχές με αυξημένες δυνατότητες και προοπτικές ανάπτυξης.

Αυτές οι επενδύσεις προδιαγράφουν σημαντικά οφέλη τόσο από την υπεραξία όσο και από την ανάπτυξη της γης.Ο μεγάλος αριθμός των υπό εκτέλεση σημαντικών έργων της ΠΑΝΔΩΡΑ που περιγράφονται συνοπτικά, προσφέρει σε Κύπριους και ξένους αγοραστές ευρεία ποικιλία επιλογών. Οι δραστηριότητες της ΠΑΝΔΩΡΑ επεκτείνονται στην Ελλάδα, μέσα στα πλαίσια διεύρυνσης των δραστηριοτήτων του ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΠΤΟΣ.

Κάποια από τα έργα της Πανδώρας: