ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΝΔΩΡΑ

Η ΠΑΝΔΩΡΑ, μέλος του ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΠΤΟΣ, ιδρύθηκε το 1982, έγινε μια Δημόσια Εταιρεία το 1999 και ανήκει στην κατηγορία των «Άλλων Εταιρειών» στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Η ΠΑΝΔΩΡΑ περιλαμβάνει οκτώ (8) άλλες εταιρίες οι οποίες συμμετέχουν ενεργά για πολλά χρόνια στους τομείς της Επενδύσεως Γης, Ανάπτυξης Ακινήτων και Τουρισμού.

  • Avax Investments Ltd.
  • Paphos Plantations (Smk) Ltd.
  • Westpark Ltd.
  • Harbour Shore Estates Ltd.
  • Linmar Touristic Projects Ltd.
  • Linmar [Paphos] Developments Ltd.
  • A. Chapides [Estates] Ltd.
  • A. Chapides & Sons Contractors Ltd.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ